آموزش کیک پزی حرفه ای شامل:

  • انواع کیک های مدرن
  • انواع دسر های فرانسوی با رویه مخملی
  • آموزش تزیین انواع دسر و کیک های مدرن انترمت (ENTREMET)